Ny typ av planering

Jag har många gånger försökt att komma på ett bra sätt att planera och få saker gjorda men det har aldrig riktigt fungerat. Det har oftast bara blivit planering och inget mer. Förut så har jag alltid planerat att den tiden ska jag göra det och den dagen ska jag göra det och det har alltid kommit något i mellan så planeringen pajat och då har jag gett upp och gått tillbaka i gamla spår.

Under vecka åtta så har jag testat ett annat sätt att planera och det fungerade perfekt. Planeringen går ut på att jag varje söndag kommer att gå igenom vad jag ska göra under kommande vecka och skriva upp det på min whiteboard. Vissa punkter kommer vara saker jag ska göra varje vecka så de kommer alltid vara med. Sedan ska jag även göra minst en övrig aktivitet under veckan, t ex gå och klippa mig, tvätta fönster eller besikta bilen. Det kan vara vad som helst. När jag gjort en planerad aktivitet så bockar jag av den på whiteboarden och är det en aktivitet som är återkommande så gör jag ett streck efter varje tillfälle. Ett exempel på en aktivitet som är återkommande är att plugga och det har jag planerat att göra vid fem tillfällen minimum 60 minuter. Så efter varje studietillfälle så sätter jag ett streck.

När veckan sedan är över så fyller jag i resultatet i ett Excel dokument (se bild). Grön färg för att jag följt planeringen och röd om jag inte följt den. Har jag gjort en aktivitet fler gånger än planerat så skriver jag även det i rutan, samma gäller om jag t ex bara tränat 3 gånger istället för de planerade 4 gångerna så fyller jag i antalet i rutan. Detta för att jag på ett lätt och bra sätt ska kunna gå tillbaka och se exakt vad jag gjort från vecka till vecka. Jag lägger upp en bild på whiteboarden och en på Excel dokumentet så ni lättare ska se vad jag menar.

Det jag gillar med denna typ av planering är att inget är planerat på en viss tid utan det är flexibelt så det gör inget att saker kommer i mellan för då är det bara att göra det inplanerade vid ett annat tillfälle. Det spelar ingen roll när jag gör något bara det blir gjort innan veckan är slut. En annan fördel är att det blir så visuellt så jag kommer hela tiden bli påmind om jag sköter mig eller inte. Det blir svårare att förtränga att jag hoppar över viktiga saker som träning och studier.