Bäst före datum

Jag lyssnade på ett avsnitt av ”kropp och själ” och de pratade om smaksinnet. De tog upp problematiken med bäst före datum på livsmedel. Många vågar ju inte äta något som bäst före datumet har passerats på. De tror att när bäst före datumet är passerat så är produkten oätlig, men så är inte fallet. Märkningen tolkas felaktigt av de flesta. Det bäst före märkningen är tänkt att visa är att fram till detta datum så ska produkten hålla samma kvalitet som vid förpackningsdatumet om produkten förvarats på rätt sätt givetvis. Alltså kan man äta mat en bra bit efter att bäst före datumet gått ut. Tiden beror på vilken produkt det gäller. Jag själv brukar använda smaken och lukten för att kolla om en produkt är dålig. Det är mycket sällan jag kollar bäst före datumet. Den enda gången jag kollar datumet är när jag köper produkter som jag använder lite av och på så vis måste ha hemma under en längre tid. Så gott folk sluta noja över märkningen och använd era sinnen istället så använder vi moder jords resurser lite bättre.

En annan sak som de tog upp var smaklökarnas förmåga att känna av den beska smaken. Och forskning visar på att ju äldre man blir ju sämre förmåga får man att känna just den beska smaken. Det kan ju förklara varför man hatade vissa saker när man var barn men som man älskar nu när man är äldre. Smakupplevelsen ändras med åldern. Mycket intressant tycker jag.

Länk till avsnittet